www.spraynote.se

Tillbaka

www.spraynote.se

Tillbaka
Tillbaka

www.spraynote.se

Kom igång!

www.spraynote.se

Journaler

www.spraynote.se

Dosnyckel

www.spraynote.se

Hjälpredan

Förklaringar

Allmän hänsyn
Avstånd till fältkanten

Särskild hänsyn

www.spraynote.se

Inställningar

APP:en är gjord så man alltid ska kunna dokumentera korrekta uppgifter, även då man behöver ändra sina ursprungsplaner för körningen eller sina val av preparat, därför kan man alltid lägga till skiften, preparat, tillsatsmedel, vindriktningstext, markanpassat skyddsavståndstext, vindanpassat skyddsavståndstext, samt nya påfyllningsplatser och nya rengöringsplatser.

Allt för att möjliggöra full flexibilitet för föraren med bibehållen helt korrekt dokumentation!

www.spraynote.se

Webbfunktioner

Grundidéen är att mata in sprutjournaler ute i växtskyddsarbetet direkt i telefonen eller på en läsplatta. Sedan kopieras denna sprutjournal upp till "Min sida" på hemsidan.

Inget skall lagras lokalt i telefonen/läsplattan. Inga USB-minnen att springa med mellan sprutans monitor och kontorsdatorn. Inga namnkonflikter om man inte rensat USB-minnet sedan förra överföringen. Allt finns i Internet-molnet på hemsidan.

Där kan man sedan skriva ut sprutjournaler och låta de vara arkiverade där för framtiden.

Inga egna backuprutiner behövs!

Externa parter

Man ska också låta sin växtodlingsrådgivare se sprutjournalerna här för analys och diskussion. Eller låta sina kollegor i maskinsamarbeten eller driftsbolag se sprutjournalerna och dela informationen mellan varandra.

Man kan också släppa in tillsynsmyndigheterna för stickprover eller tillsyn.

Det är dock alltid lantbrukaren eller driftsledaren som har makten över sina egna sprutjournaler och makten att dela ut inloggningar och behörigheter till externa parter.

www.spraynote.se

www.agrodoc.com

www.agrodoc.com

www.agrodoc.com

www.agrodoc.com

www.agrodoc.com

www.agrodoc.com